Lärarhandledning för lektioner om “Vandra Sussen – Mosebacke – Katarina kyrka: En lektion i fattigdomens historia”

Lektion 1: Introduktion och Bakgrundsinformation

 • Mål: Förstå den historiska kontexten och de viktiga platserna i texten.
 1. Inledning (10 min):
  • Presentera ämnet: “Vi kommer att utforska Stockholms historia genom en vandring från Sussen till Katarina kyrka och Mosebacke.”
  • Förklara viktiga begrepp: Fattigdomens historia, Katarinahissen, Mosebacke, och Katarina kyrka.
 2. Diskussion om Katarinahissen och Mosebacke (15 min):
  • Diskutera historien bakom Katarinahissen och dess betydelse som en symbol i Stockholm.
  • Utforska Mosebacke och dess roll som kulturell plats genom tiderna.
 3. Textanalys (20 min):
  • Gå igenom texten och diskutera viktiga händelser och personer, som ingenjören Eiffel och kaptenen Knut Lindmark.
  • Fokusera på det tekniska och ekonomiska perspektivet av byggandet av Katarinahissen.

Lektion 2: Stockholms historiska platser

 • Mål: Utforska de platser som nämns i texten och deras historiska betydelse.
 1. Interaktiv karta (20 min):
  • Använd Google Maps för att visa eleverna de platser som nämns i texten.
  • Diskutera hur dessa platser har förändrats över tid och deras roll i Stockholms historia.
 2. Bildanalys och Frågor (15 min):
  • Visa bilder från olika platser och händelser och diskutera deras betydelse.
  • Ställ frågor till eleverna om vad de tror att platserna betydde för människorna på den tiden.
 3. Reflektion (10 min):
  • Be eleverna reflektera över hur platsernas historia och förändringar påverkar stadens nuvarande karaktär.

Lektion 3: Stockholms Montmartre och Mosebacke Torg

 • Mål: Förstå betydelsen av Mosebacke som en kulturell och social plats.
 1. Diskussion om Mosebacke Torg (15 min):
  • Utforska Mosebacke som kallas Stockholms Montmartre och dess roll som en plats för konstnärer, krogar och underhållning.
 2. Textanalys och Kulturarv (20 min):
  • Diskutera Mosebackes historia och dess koppling till Stockholms kulturarv.
  • Analysera textens referenser till kända personer och händelser på Mosebacke.
 3. Kreativ Uppgift (15 min):
  • Be eleverna skapa en kollage eller kort presentation som representerar Mosebackes kulturella och historiska betydelse.

Lektion 4: Katarina kyrka och Kyrkogården

 • Mål: Utforska Katarina kyrka och dess omgivning.
 1. Historien bakom Katarina kyrka (15 min):
  • Diskutera Katarina kyrkas historia och dess betydelse i Stockholms religiösa och kulturella sammanhang.
 2. Katarina kyrkogård (20 min):
  • Utforska Katarina kyrkogård som en historisk plats och dess kopplingar till blodiga händelser och häxjakter.
  • Diskutera kyrkogårdens nuvarande användning och dess betydelse för Stockholms kulturarv.
 3. Skapande av en Presentation (15 min):
  • Be eleverna skapa en presentation om Katarina kyrka och dess omgivning med fokus på historiska händelser och kulturella aspekter.

Avslutande reflektion och Diskussion

 • Mål: Sammanfatta och diskutera vad eleverna har lärt sig genom vandringen genom texten och Stockholms historia.
 1. Gruppdiskussion (20 min):
  • Låt eleverna dela sina observationer, tankar och reflektioner från de olika lektionerna.
  • Diskutera hur Stockholms historia har påverkat staden och dess invånare.
 2. Individuell Reflektion (10 min):
  • Be eleverna skriva en kort reflektion om vad de har lärt sig och hur det påverkar deras förståelse av staden och dess kulturarv.
 3. Avslutande Frågor (15 min):
  • Ställ frågor om hur historien kan forma vår syn på platser och människor.
  • Diskutera hur man kan bevara och uppskatta stadens kulturarv för framtida generationer.

Genom att följa denna handledning kan du skapa en engagerande och informativ lektionsplan för att utforska Stockholms historia genom “Vandra Sussen – Mosebacke – Katarina kyrka.”