Bidrag till rättegången mot Macciarini: Karolinskas chefer struntade i djurförsöken

”Genom rekrytering av Professor Macchiarini kommer ett nu spirande Europeiskt nätverkssamarbete snabbt kunna slå ut i blom.  Vi räknar med att ha  en fungerande regenerativ luftvägstransplantationsverksamhet igång senast tre månader efter det att han (Macchiarini) knutits till öron-näsa-hals-kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.”

Så skrev de fjorton KI-forskarna till institutets rekryteringsutskott i juni 2010. Det var tunga namn som drev kampanjen: prefekten Li Felländer Tsai, chefen för Clintec (öron/näsa/hals) Lars-Olaf Cardell, och genetikprofessorn Urban Lendahl ( som tillsammans med rektor Wallberg Henriksson och blivande rektorn Hamsten deltar i valet av nobelprisdeltagare i medicin).

Urban Lehndal, sekreterare i Nobelkommittén med pristagare i medicin

Att hoppa över djurförsöken som normalt krävs för en ny metod var inte något problem för forskarna. De skriver i samma brev ”att det redan vid årsskiftet 2010/2011 borde kunna gå att rekrytera patienter i Sverige och på lite längre sikt även i Europa”.

Forskarna byter helt enkelt vit rock och blir kirurger på Karolinska Universitessjukhuset. Där får man tillämpa den juridiska gråzon som kallar innovativ vård eller compassionate use. Saknas annan bot för en dödsjuk patient får läkaren på vissa villkor skära eller medicinera utan att det bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Halmstråprincipen är till för akuta situationer men inte som en genväg för forskarna.

Urban Lendahl lämnar på egen begäran uppdragen som sekreterare i KI:s Nobelkommitté och Nobelförsamling. Inget har sagts om medlemskapen för professor Ingelman-Sundberg och de två aktuella rektorerna.


Varningar bet inte

KI-ledningen och rekryteringsutskottet fick sommaren 2010 varningar om Macchiarini, från Barcelona och Hannover bland annat.

– Paolo Macchiarini beskrevs visser­ligen som gudabenådad kirurg. Men det fanns stora sam­arbets­problem. Det blev konflikter och han gjorde sig omöjlig efter ett till två år. Det fanns också diskussioner om forskningsoperationer utan etiskt godkännande, säger en KI-forskaren till Dagens Medicin.

En hake var att Macchiarini just då i Florens misstänktes för att kräva mutor på dryga miljonen kronor av cancersjuka patienter. Betala och de fick och de fick gräddfil till privata kliniker där han var delaktig.

Li Felländer Tsai och Lars-Olaf Cardell skrev då till Toscanas hälsovårdsansvarige Enrico Rossi. Som ivrig supporter hade han misslyckats värva Macchiarini till ett sjukhus i Florens, därför att professorsmeriterna inte höll i en jämförelse. Rossi ombads skriva ett rekommendationsbrev till KI. Kontrollerades KI uppgifterna från kampanjgruppen?

– Nej, det gjorde vi inte. Får vi in en skrivelse som stöds av i stort sett alla forskare inom ett fält så måste vi tro på att det är sant, säger rekryteringsutskottets ordförande Magnus Ingelman-Sundberg till Dagens Medicin.

Samma tycks ha gällt Macchiarinis 34 sidor långa CV. Fel i meritförteckningen uppvägdes av kontaktytan och den rika akademiska publiceringen.

Det var bråttom för man ville skapa ”ett internationellt ledande forskningscentrum inom regenerativ medicin som kommer att kunna attrahera patienter från hela Europa”. Macchiarini sågs som en avelstjur. Visserligen istadig men på tre år skulle man ändå tappa av honom kunskaper och nätverk. Betet var en gästprofessur och kanske full professur med vittring på ett nobelpris.

Ingelman-Sundberg  anställde en kort efter stjärnkirurgen som gästprofessor på tre år – med början 1 november 2010. Rektor Wallberg Hermansson skrev på avtalet. Det var helt i linje med hennes och regeringens önskan att med spjutspetskompetens amerikanisera KI till absoluta Europatoppen.

Harriet Wallberg

Någon eftertanke hade rektorn knappast tid mad. Hon hade fullt upp med 200-års-firandet, med kungen och 4 000 i Globen den 18 november.


Även nazisterna struntade i djurförsök

tumblr_n4e5kcbc421tz1z1ao1_400

I Helsingforsdeklarationen sägs: ”Medicinsk forskning som omfattar människor måste vara förenlig med allmänt accepterade vetenskapliga principer, grundas på noggrann kunskap om den vetenskapliga litteraturen, andra relevanta informationskällor och på lämpliga laboratorieförsök samt, om lämpligt, på djurförsök”. Deklarationen skrevs efter andra världskriget med nazisternas medicinska experiment i färskt minne.

Nu befann sig KI på samma sluttande plan, försök direkt på människor är OK. Operera inom tre månader, som sagt var. Och ”.. vid årsskiftet 2010/2011 borde kunna gå att rekrytera patienter i Sverige och på lite längre sikt även i Europa”.

/ Av Ingemar Lindmark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *