Ekonomiskt sitter genomsnittspensionären på en gräddhylla. De rikaste finns i Stockholm

I Danderyd är medianinkomsten 32 617 kronor i månaden, det vill säga lika många tjänar mer respektive mindre. Sämst till ligger pensionärerna i Dorotea med 15 945 kr/mån. Nio av tio kommuner med disponibel inkomst för pensionärer finns i Stockholms län.

Sex av tio kommuner med detta mått finns i Norrland. Storstadsregionerna är bäst lottade, glesbygderna minst. Det visar Pensionärsmyndighetens rapport Pensionärernas ekonomiska förhållanden med statistik för 2019.

För riket har pensionärerna en medianinkomst 15 tusen kr/mån. Motsvarande för arbetsföra 20-64 år är 22 700 kronor.

Män tjänar mer än kvinnor även som pensionärer. Utslaget per skalle har sammanboende åldringar betydligt bättre ställt än ensamstående.

Skillnaderna utjämnas om man räknar in förmögenheten. De över 65 har sett som en median en förmögenhet på 117 tusen kronor, ägd bostad en inräknad. De som arbetar i åldern 20-64 får med samma mått nöja sig med 19 tusen.

Rikast är pensionärerna i Danderyd, med medianförmögen 1,6 miljoner kronor. Åtta av de tio med i detta avseende burgna kommunerna finns i Stockholms län. I andra ändan av samma skala finns fem av landets fattigaste kommuner Skåne, sämst i Bjuv med medianförmögenheten 8 tusen.

Förmögenhetskartan visar att typiska småföretagarbygder – Småland, Dalarna och Västerbotten – utmärker sig med väl beställda pensionärer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *