Om Strindberg haft ChatGPT? Kanske hade han beskrivit utsikten från Mosebacke Terrass så här:

Från Mosebacke Terrass blickar jag ut över den moderna staden, vars pulserande hjärta slår i en takt av framsteg och förändring. De gamla gränderna har gett plats åt glittrande glasfasader och ståtliga höghus. Ljuset från de upplysta skyltarna kastar en konstgjord glans över gatorna, en glans som verkar dölja det verkliga livets strider och sorger.

Stadens invånare rör sig febrilt mellan sina mål och ambitioner, fast i en virvel av teknologi och konsumtion. På trottoarerna samsas människor från alla världens hörn, deras livsberättelser sammanflätade som trådar i en komplicerad väv. Kaféerna är fyllda av dem som söker en tillfällig fristad från det hektiska vardagslivet, med sina ansikten fördjupade i skärmar och tankar långt bort.

Men trots den yttre glansen kan jag känna en underliggande kyla i luften, en distans mellan människorna och deras själ. Samhället tycks vara präglat av en konstant jakt på framgång och självförverkligande, där individen har förlorat sig själv i jakten på det materialistiska och yttre bekräftelse. Maktens och pengarnas tempel reser sig högt över stadens siluett, och dess skugga når även de mest avlägsna kvarteren.

Det är som om själen hos denna moderna metropol har försvunnit, utbytt mot en oberörd yta av teknologiska framsteg och ekonomiska mål. Mosebacke Terrass, en gång platsen för bohemiskt liv och kreativitet, verkar nu vara en avskild ö där de sista resterna av en förlorad tid existerar.