Även du kan stämplas som terrorist? Risken finns med gummiparagraf i terroristbrottslagen

Så här fullt var det hos passpolisen i S-Tälje kl 11 idag” skrev affärsutvecklaren Paul Westin på Twitter. En bild på det tomma passkontoret publicerades. Med fyra tusen gillningar och 200 kommentarer som resultat. Vreden växer mot den slöa polisbyråkratin.

Vilket fick Södertäljes polisledning att med hot om hembesök polisanmäla Westin. Han hade fotat ett skyddsobjekt påstods det. Dessutom drivit “en påverkningskampanj för att destabilisera myndigheten”.

Lagstödet redovisas inte men allt tyder på en tillämpning av terroristbrottslagen. Åklagaren tar nog inte anmälan på allvar. Men det illustrerar risken för myndigheters godtycke baserat på luddiga formuleringar i denna lag.


Ifrågasatt terroristbrottslag

Regeringen struntade i lagrådets kritik då terroristbrottslagen utifrån EU:s rambeslut spikades Lagrådet: En av definitionerna är att gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation. Otydligt, anser de högt uppsatta juristerna i Lagrådet. Lagförslagets definitioner av terrorism är suddiga. Advokatsamfundet och andra remissinstanser har liknande invändningar.

Ryska staten kan kräva att du som svensk medborgare i svensk domstol döms för terroristbrott. Till exempel om du kritiserar Putins politik, som kriget i Ukraina. Strikt juridiskt kan du dömas med stöd av paragrafer om din gärning kan väntas skada en stat, vilken som helst. Knappast aktuellt i dag men potentiellt en framtida fara.

2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att 3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.


Utrikes påtryckningar?

Hur en inkräktare i riket kan tillämpa terroristbrottslagen törs man inte tänka på. Fast faran är mer näraliggande än så.

FN:s kommitté mot tortyr konstaterade att Perssonregeringens utvisning 2004 av de två terroristämplade egyptierna stod i strid mot artikel 11 i Europakonventionen. Efter amerikanska påtryckningar satte maskerade USA-agenter bojor och blöjor på de två männen innan de sattes på ett amerikanskt statsflyg. I Egypten torterades de i fängelser. Hade kritiken i svenska medier betraktats som skada riktad mot USA så hade terroristbrottslagen varit tillämplig.

Samma FN-organ konstaterar att Julian Assange utsatts för liknande övergrepp. FN:s expertgrupp för godtyckliga frihetsberövanden säger att Assange frihetsberövats godtyckligt. Min kritik av svensk polis och åklagares övergrepp mot Wikileaksgrundaren skulle kunna ses som terrorism – om man tolkar lagens bokstav strikt.

Svenska regeringen drev 2018-19 en kampanj i Washington för att undanröja sanktioner mot oligarken Oleg Deripaska. Som ägare direkt eller indirekt till aluminiumsmältverket Kubal riskerades 400 jobb i Sundsvall.

Vad händer om ett mediadrev riktas mot Kinas om de strider motTaiwan? Skulle svenska staten då damma av terroristlagen om kinesernas hotar stänga Volvofabriken i Göteborg? Vi minns hur svenska statsledningen toppstyrde Sveriges Handels och Sjöfartstidning och andra media under andra världskriget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *