Axel von Fersen + Marie Antoinette. Sant? Vandra med greven i Stockholm, från barnaåren till lynchningen

Från Nationalmuseum till Riddarhuset. 1,5 km.

27 mars 1785. Då ger drottning Marie Antoinette liv till en son, döpt Louis Charles. Som kung kallad Louis XVII. Han dog i ett fängelse, kanske dräpt, tio år gammal. Vem är pappan, Louis XVI eller greve Axel von Fersen d. y? Officiellt är Louis XVI fadern men hans dagbok närde skvallret : ”Drottningen har i dag nedkommit med hertigen av Normandie. Allt gick likadant till som då min son föddes”. Är tillnamnet Hertigen av Normandie en hyllning till en representant för forna vikingariket? Axel von Fersen den yngre?

Festen till Gustav III:s ära i Versailles slottspark gav rika möjligheter till kurtis.

Exakt nio månader tidigare höll Louis och Marie Anoinette en överdådig fest för Gustaf III och medresenären Axel von Fersen. På lustslottet Petit Trianon (#Gmap) kunde sällskapet roa sig mer lösläppt än vad hovetiketten påbjöd. Utan ett en eventuell tätatät mellan Fersen och drottningen sattes på pränt.

Sedan unge ädlingen återvänt från Amerikanska frihetskriget ägde han i Paris regementet Royal Suedois– där han sågs i drottningens närhet. En het kärlek avslöjades i i brevväxlingen.

Coppolas film Marie Antoinette romantiserar bekantskapen. I vår tid hade Fersen nog kallats sexmissbrukare. För han gick fram som en slåttermaskin bland hovens kvinnor, även i Sverige. Enligt ryktet hade han en affär med hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta, gift med Gustav III:s bror Karl; som kung med nummer XIII.


Stopp1. Nationalmuseum, Blasieholmen

Gmap GmapStr

Nationalmuseum. Foto Ingemar Lindmark

1775-1783. I augusti 2023 flaggar Nationalmuseum ett nyförvärv, en miniatyrmålning av Axel von Fersen – målad i London 1778 av en engelsk konstnär. Axel är 23 år och lär sig språket under ett halvår. Franskan kan han sedan barnsben. Under sina militära tre år i amerikanska frihetskriget tolkar han, bland andra åt blivande president George Washington.

Prinsen åtta år, målad 1793 då han är fånge tillsammans med sin mor i Temple.

1772 06 19 Axel von Fersen d ä, då fältmarskalk, blir riksråd efter Gustav III:s statskupp. Men lämnar posten efter ett halvår.

Från Nationalmuseum är inte många steg till Skeppsholmsbron. På Fersens tid en vindbrygga till marinens anläggning.

Vid brofästet övade Carl Michael Bellman officerarna sjunga nyskrivna Gustavs skål. Som kungen får höra då han i kvällningen kom ridande kuppdagen 19 augusti 1772.

1771-1772. Axel Fersen Junior, 17 år, har träffat filosofen Voltaire i Schweiz och under sin Grand Tour på väg mot Italien. Fältmarskalken Fersen d ä blir riksråd efter statskuppen men avgår senare efter att ha misslyckats med enandet av hattar och mössor.

  • 1. Grand hotel, byggt 1864.
  • 2. Under andra världskriget tyska legationen.
  • 3. I nu rivna Pechlinska palatset vid Hovslagargatans mynning bodde  f. d. generalen Carl Fredrik Pechlin. Där under en middag 1792 smidde han planen att mörda Gustav III. Tillsammans med grevarna Adolph Ribbing, Claes Horn och kaptenen Anckarström

Stopp 2. Fersenska palaset, Södra Blasieholmshamnen

Gmap GmapStr

1799 Tillbaka till Sverige 1799 flyttar Axel von Fersen d y till palatset vid Blasieholmshamnen. Tillsammans med systern Eva Sophie Piper, sedan fem år änka efter Evert Taube. Med amoröst förflutet även hon. Långa vänskapen med hertig Karls gemål Hedvig Elisabet Charlotta är just då kantstött, för Eva Sophie satsar på att hushålla för sin bror. (Hennes porträtt på Nationalmuseum).

Foto Ingemar Lindmark

Syskonen bodde som barn i palatset med föräldrarna, riksrådet Axel von Fersen den äldre och hustrun Hedvig Catharina Charlotta de la Gardie. Lille Axel var redan försigkommen, kunde franska tidigt och latin som sjuåring. I en tid då pappa Axel v. Fersen kom hem som krigshjälte efter tre år i pommerska kriget.

Modell av palatset vid 1700-talets mitt

Axel senior tillhörde hattarna och var riksråd. Han ägde en del av Ostindiska kompaniet. Tack vare förmögenheten kunde han rusta upp palatset, som var byggt av drottning Kristinas riksstallmästare Hans Wachtmeister (morfars far till Fersen d. ä.). Som palats visserligen modest i skuggan av Makalös, fast i Wachtmeisters egendom ingick en hel stadsdel med annex och grönytor . En byggmästare moderniserade byggnaden i slutet på1800-talet. Även om Handelsbanken renoverade varsamt är det bara terrassen och rester av tornen som vittnar om ursprunget.

Elias Martin, vy från Fersenska terrassen cirka 1770

Efter 1807. Elias Martins tavla på Nationalmuseum visar von Fersens utsikt från Terrassen. Med slottet där han styr som riksmarskalk och där syster Sophie Peter gör visit hos sin vän drottningen. I mitten Helgeandsholmen, där man skönjer hovstallen och höga Per Brahes hus. Vid nya stenbrons norra fäste finns Arvfurstens palats. Hitom Gustav Adolfs torg, då Norrmalmstorget, syns Operan, vida berömd för kungamordet. Närmast, vid Kungsträdgården, ligger palatset Makalös. Som före branden var 1825 teater.

1790-tal. Finns en sanning att von Fersens arv efter franska kungaparet finns inmurade i valven under hans palats? Det ryktas ett gömsle för 1 500 miljoner livres från hans älskade Marie Antoinette och hennes make.

Hemligheten avslöjar Fersen för svågern Evert Taube i januari 1794 – att pengarna hamnade hos Maries släktingar i Österrike i samband med parets misslyckade flykt sommaren 1771. Med Fersen som kusk ut från Paris där flykten till en del betalades med grevens pengar. En penningtvätt som Fersen misslyckades sno åt sig under besöket i Wien 1795. Eller…? Kanske ligger några miljoner fransk valuta nergrävda i Fersenska terrassen.

1810 06 19. Ryktet att riksmarskalken Axel v Fersen och Sophie Piper giftmördat kronprins Karl August sprids i smädesskrifter. En uppretad pöbel har lynchat riksmarskalken på Riddarhustorget. Samma öde hotar systern, i en nidskrift som fabel kallad Räverskan. Förklädd till piga smyger Sophie ut från Fersenska palatset natten efter mordet. För att trots ovädret i en öppen båt ta sig till Vaxholm, där hon söker skydd i fästningen.


Stopp 3. Karl XII:s torg, Strömgatan.

Gmap GmapStr

Närmast Kungsträdgården fanns ännu bedagade slottet Makalös – skapat av drottning Kristinas gunstling Magnus del la Gardie. Tillika på morsidan anfader till Axel von Fersen d. y. Efter år som militärt magasin, Arsenalen, omgjort av Gustav III till till Arsenalsteatern. Palatset revs efter branden1825.

Bronsstatyn, rest 1864, med krigarkungen pekande mot öster ger namn till torget. 

1772 I Kungsträdgårdens Orangerie öppnas 1772 nöjeslokalen Vauxhall för baler och konserter – exklusivt för hovet och adeln fram till borgerskapets släpptes in. Invigs med musik 14 juni 1772, två månader före kungens statskupp.

Ljusfesten i Vauxhall 1791. Målning Per Hillerström på Stockholms stadsmuseum.

1791. En stor fest i Vauxhall firar hemkomsten av Gustaf III:s resa till Aachen. Där han väntade att Axel v Fersen skulle leverera franska kungaparet. Fast flykten misslyckas i Varennes nära gränspassagen. De kungliga bevakas i Tuilerierna och Fersen tar skydd i Bryssel.

Repliker av Makalös i Kungsträdgårdens T-station. Foto Ingemar Lindmark

Eller rättare sagt, det var ett PR-jippo med 6 tusen deltagare. Som syftade till en svenskrysk militär landstigning i Normandie, för att som motrevolution bistå Louis XVI. En D-dag som inte blev av.

Kungliga Operan som på 1890-talet ersatte Gustav III:s opera. Foto Ingemar Lindmark.

Maskerad som portugisisk diplomat nästar sig Fersen in till franska drottningen i fängelset. Fransmännens segrar i kriget mot Österrike vilket tvingar Fersen att resa hem till Sverige.


Stopp 3. Jakobs kyrka vid Kungsträdgården

Gmap GmapStr

Den som fram till sent 1700-tal skulle ta sig från (Gamla) stan till Ladugårdslandet fick efter träbroarna korsa Norrmalmstorget (Gustav Adolfs torg) och vid kyrkan passera Jakobs torg. Det var centralt läge för handelsbodarna vid kyrkan. Strömgatan fanns inte. De la Gardies byggnader täppte till mot Norrström. Hög som låg passerade Arsenalsgatan. Gustav III gick här kuppdagen 1772 i täten för vaktparaden, som han kidnappat utanför magasinet Arsenalen, som Makalös kallades då.

Georg Burmans karta från 1752. b Jacobs torg; c Makalös; f Norrmalmastorget (Gustav Adolfs torg).

1670 Erik Dalhbergs gravyr i Suecia Antiqua låter låter oss oss ana utsikten från kyrkan. Makalös på platsen där Karl XII står staty sedan 1868. I fonden bakom de la Gardies slott: Wachtmeisters palats (senare Fersens). Till vänster porten till Hortus Regius, kungsträdgården där bara hovet och adel fick tillträde. Tills gement folk släpptes in under Gustav III.

Kyrkan bär spår av sengotik, renässans och barock. Praktfulla renässansportalerna fanns redan vid invigningen 1643. Kyrkogården var större, sträckte sig över vår tids Kungsträdgården.

Diktaren och debattören Johan Henrik Kellgren, årsbarn med Burmans karta från 1751, är begravd här med en minnestavla i muren. Kellgren var smakdomare i akademierna i strid med bland andra Thomas Thorild. Kellgrens gynnare Gustav III fick honom skriva operan Gustav Wasa, med premiär 1786 i nybyggda Gustavianska operahuset på andra sidan Arsenalsgatan.

1792 03 16 Sex år senare på en maskeradbal skjuts kungen vid operans kulisser av kaptenen Jacob Johan Anckarström ledsagad av konspiratörerna Adolph Ribbing och Claes Horn.

1839 Stockholmsoperan har premiär på Postiljonen av Lonjumeau, följt av fler operor med libretton författade av den tidens Björn Ulvaeus, Adolphe de Leuven. Bosatt i Paris och son till greve Adolf Ribbing, som tog livet av kungen på samma scen.

Namnet Leuven har han efter farmor Eva Löwen som i Schweiz blev god vän med sonen Adolf Ribbings älskarinna Germaine de Stael. En med tiden en av Europas mest populära författare som var olyckligt gift med Erik Stael von Holstein – vän till Axel v Fersen d y och lierad med Gustav III sedan statskuppen 1772. Germaine hette Necker efter sin far, finansminister Jaque Necker, då von Holstein brädade en uppvaktande Axel v Fersen d y.

Runt 1770 Eva Löwen hade 1772 en kärleksaffär med Axel Fersen d ä, efter två år kärleken ersatt med sonen Axel. Innan giljades hon av franske ambassadören. Hon fick en furstlig pension/muta för att i sina salonger sköta fransk PR.

1700-talets mitt Vid Jakobs torg fanns före operabygget Ekebladska huset. Där höll Eva Ekeblad, född de la Gardie, salong men utan snedsprång som många andra. En annan knöl väckte hennes intressen, ända till att bli första kvinnan i Vetenskapsakademin. Alströmer var tidig med potatisen men det var Eva Ekeblad som gjorde den populär. Först med att göra puder av stärkelsen, bättre som puder än arsenik.

Sedan konsten att koka brännvin av mäsken. Visserligen söp folk mer, men mer spannmål sparades till mat. Missväxt och svält 1771 gav ett missnöje som kan ha bidragit till Gustav III:s statskupp. Fler överlevde tack vare “freden vaccinet och potäterna” som Esaias Tegnér skrev.

Arsenalsgatan mot Gustav Adolfs torg sedd från Jakobs torg. Ekebladska huset fanns på platsen till höger. Foto Ingemar Lindmark.

Evas Ekeblads vänskap med systern Hedvig Catharina von Fersen, mor till den yngre Axel v Fersen, varade livet ut.


Stopp 4. Gustav Adolfs torg (Norrmalmstorget)

Gmap GmapStr

20. Stadsvaktens hus; 21 Ekebladska huset; 24. Kastenhof; 28; Torstenssonska palatset; 12 Pehr Brahes hus. Karta 1751.

Sophia Albertina står det högst uppp på UD:s Arvfurstens palats. Frågan är om Gustav III:s syster hann bo där särskilt länge. I så fall i Torstenssonska palatset längs Fredsgatan. Porten finns kvar från stormaktstiden,

Palats? Snarare ett ruckel med inhysta hantverkare då Sofia Albertina tog över fastigheten 1785. Renoveringen och tillbygget mot Strömmen varade till 1794. Med plats för sjuttio tjänare och hovdamen Magdalena Rudenschöld, som tack vare skönheten omgavs av en rad älskare. En var hertig Karl som även vänstrade med med Augusta von Fersen, kusin till Axel v Fersen Junior. Axels syster Sophi, gift Piper, levde ihop med sin brors vän Evert Taube – som det ryktades att Sophi skulle ha förgiftat.

Sophi Piper var bundis med hertig Karls fru, Hedvig Elisabeth Charlotta. Denna hertiginna, sedermera drottning, avslöjar i ett brev till prinsessan Sofia Albertina att hon har en kärleksaffär med Carl Gustaf Piper. 1784 också tycks det med Axel v Fersen d y och brodern Fabian Fersen. Hänger ni med?

Hur gick det för Magdalena Rudenschiöld? Se svaret.

Axel v Fersen var en av prinsessans mobbare. Hon bodde hos mamma Lovisa Ulrika tills fyllda trettio, ansågs sällsynt ful och allmänt obetänksam enligt hovsladdret. . Hennes tjänare Gustav Badin, hämtad som slav från Västindien, kallades “hovnegern” som gjorde prinsessan med barn. Sophia Albertina försörjdes av brodern Gustav III, som såg till att palatsets fasad var en spegling av operan.

Bakom hästrumpan syns huset med Dansmuseet, byggt som bankpalats 1914. Som då ersatte Hotel Rydberg som i sin tur ersatte Kastenhof 1856. Med krog i källaren, tjänstebostad för livgardeschefen och kämnärsrätten med tillhörande arrest. I denna stadens lägsta rättsliga instans förhördes vittnena till Fersenmordet 1810.

Gustav III fick inte uppleva mycket av sina byggdrömmar. Bara Operan, klar 1782 – där han dräptes tio år senare. Fasaden på prinsessan Sofia Albertinas palats, en pendang till operan, stod klar först 1794. Ryttarstatyn med Gustav III Adolf beställdes redan då Adolf Fredrik regerade, eller snarare inte regerade. Statyn invigdes 1796; inte på nuvarande plats utan närmre brofästet, i stället för rivna stadsvakten hus .

Stopp 5 Norrbro Helgeandsholmen

Gustav III lade grundstenen till stenbron som skulle ersätta slaktarhusbron av trä som vårfloden tog 1780. Men bygget dröjde. Den över Norrström kunde trafikeras 1796, den andra över Söderström 1807.

1. Slakthusbron; 2. Makalös; 3. Per Brahes hus; 4. Hovstallet; 5. Gustav Adolfs torg med operan och Sofia Albertinas palatsbygge; Klipp ur Elias Martins målning tidigt 1770-tal.
Helgeandsholmen 1770-talet sedd från Normalmstorget (Gustav Adolfs torg. Närmast syns Corps de garde, framför Brahes hus. Slaktarboderna ger namn till östra bron. Västra bron löper mellan hovstallarna.

1751. Kartan visar slaktarnas bodar och fiskhamnen på pålar ut mot Strömmen. På andra sidan stråket på holmen Per Brahes höga hus och hovets stallar.

1. Hovstallar; 2. Brahes hus; 3. Slaktarbodar, fiskhamn; 4. slottets vedgård. Se hela kartan.

1772 Här tågade Gustav III med vaktparaden revolutionsdagen. Kungen gående, inte ridande, som en signal att kuppen på Artillerigården och vid Arsenalen lyckats. Högvakten viker av mot vedgården och slottsbacken för uppställning på borggården. Kungen genar uppför backen väster om slottet.

I kartan från 1820-talet är Norrbro byggd och flesta rucklen är borta. Till hovstallen kommer man på en smal bro från Mynttorget.

Eller kan han smugit genom hemliga gången från hovstallet, över spången vid Strömmen, upp till slottet? Se mynningen i Medeltidsmuseet innan det stänger för gott.

1772 På slottsfasaden mot Lejonbacken ses högst upp fönstren till festsalen där Gustav III vilseledde med en stor fest kvällen före kuppen. Kallas Karl XI Galleri och var inspirerat av spegelsalen i Versailles.

.

Stopp 6. Riddarhustorget

Stora Nygatans mynning mot Riddarhustorget att få en känsla för Fersenmordet. Stämninget bland mer eller mindre simpelt folk är hetsad av nidskrifter. Tronföjaren Karl August giftmördad av riksmarskalken Axel v Fersen och andra gustavianer, som vi En hätsk stämning märks av hos mer eller mindre simpelt alla som kantar gatan och torget, somliga fulla av den utdelade gratisspriten. Liktåget utgick från Liljeholmen.

Hertig Karl delade älskarinnan Magdalena Rudenschöld med generalen Gustaf Mauritz Armfelt, en gång Gustav III:s förtrogne. För att återvinna Armfeldts kärlek var Magdalena hans budbärare till ryssarna då ha sökte stöd för en statskuMynningenpp. Rudenskiölds spioner upptäckte både detta och hennes 1000 kärleksbrev till Armfeldt (som satt sig i säkerhet i Ryssland).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *