Lärarhandledning för Vandring genom Stockholm: Götgatan -Vita Bergen, i maskrosbarnens kvarter södra SoFo

Syfte: Denna vandring genom Stockholm tar eleverna med på en historisk resa genom stadsdelarna där kända personligheter som Greta Garbo, Nacka Skoglund, Stig “Slas” Claesson, samt författare som Fogelström och Dagerman, växte upp. Genom att följa deras fotspår får eleverna en inblick i stadens förflutna och förståelse för olika tidsepoker och individers livsöden.

Förberedelse:

 1. Läs igenom texten noggrant för att förstå innehållet och kontexten.
 2. Säkerställ att eleverna har tillgång till datorer eller mobila enheter för att använda Google Maps och eventuellt se videor som nämns i texten.
 3. Förstå platserna och se till att du kan guida eleverna genom de interaktiva kartorna.

Genomförande:

 1. Introduktion:
  • Diskutera kortfattat med eleverna om hur städer förändras över tid och hur platser kan vara knutna till kända personligheter.
  • Presentera de huvudsakliga personerna i texten och deras betydelse för svensk kultur.
 2. Vandringsetapperna:
  • Dela in eleverna i grupper och låt varje grupp fokusera på en specifik etapp av vandringen.
  • Låt eleverna använda interaktiva kartor för att följa vandringen och notera platser och händelser längs vägen.
  • Uppmana dem att diskutera och reflektera över hur staden och dess invånare har förändrats över tid.
 3. Historiska kopplingar:
  • Efter varje etapp kan eleverna utforska mer om de historiska personerna och händelserna som nämns.
  • Diskutera hur samhället och levnadsvillkoren har förändrats från den tiden till idag.
 4. Film- och bokreferenser:
  • Om möjligt, titta på de föreslagna filmerna och läs de nämnda böckerna som hänvisas till i texten.
  • Diskutera hur dessa verk kan ge ytterligare inblickar i människornas liv och tidens anda.
 5. Avslutande diskussion:
  • Samla klassen för en avslutande diskussion om vad de har lärt sig och hur staden har förändrats över tid.
  • Diskutera även hur samhällsförändringar påverkar individers liv och drömmar.

Utvärdering: Bedöm elevernas förståelse genom muntliga redovisningar, skriftliga reflektioner eller korta presentationer om de platser och personer de utforskade under vandringen. Uppmuntra till kreativt tänkande och kopplingar mellan dåtid och nutid.