Mall för lärarledd lektion: vandring Slussen- Fjällgatan.

Lektionsmall för en guidad vandring: “Utforskning av Södermalm öster om Götgatan genom tiderna”

Baserat på vandringsguiden “Upptäck Södra bergens pärlor. Vandra från Slussen till Fjällgatan“.

A. Inledning

 • Introduktion: Berätta kort om Södermalm öster om Götgatan och dess historia. Mål med vandringen: utforska platser som har kopplingar till författaren Per Anders Fogelström och hans skildringar av området.

2. Startpunkt: Slussen T, framför Stadsmuseet

 • Historisk bakgrund: Beskriv området kring Slussen, tidigare Södra Stadshuset vid Ryssgården.
 • Katarinahissen (KF-huset): Berätta om Katarinahissen och dess koppling till Kooperativa Förbundet (KF).

3. Vandringen längs Katarinavägen

 • Glasbruksgatorna: Diskutera varför spårvägsräls inte var möjligt och hur Katarinavägen skapades genom bergsprängning.
 • Stopp 1: P-hus Slussen Katarinavägen 9: Utforska skyddsrummet och dess historia som en del av krigsberedskapen.

4. Utforskning av trapporna på Södermalm

 • Klevgränd och Renstiernas gata: Beskriv zick-zacktrappan och dess koppling till konstnären Harald Lindberg.
 • Stopp 2: Borgmästartrappan Katarinavägen 13: Diskutera den gömda och kommande renoverade trappan.

5. Historiska platser och personligheter

 • Stopp 3: Lokattens trappor nära Katarinavägen 18: Utforska och diskutera planer för området.
 • Stopp 4: F.d Stadsgårdshissen: Berätta om gångbron och dess historia.

6. Albert Engström och Katarinavägen

 • Stopp 5: Albert Engström trappor i Kolingens kvarter: Diskutera Engströms kopplingar och platsens förändringar över tid.

7. Cornelisparken och utsikt över staden

 • Stopp 6: Cornelisparken: Utforska parken och betrakta utsikten. Berätta om Cornelis Vreeswijk och dess kopplingar till platsen.

8. Paus vid Tjärhovsplan

 • Stopp 7: Pausa på Tjärhovsplan: Beskriv möjligheter att vila och njuta av omgivningen.

9. Kulturhistoriska platser på Stigbergsgatan

 • Stopp 8: Blockmakarens hus Stigbergsgatan 21: Diskutera hur huset är inrett som museum och visa på kopplingen till Per Anders Fogelström.
 • Stopp 9: Högskolan Stigbergsgatan 30: Berätta om galgbacken och dess historiska betydelse.

10. Avslutning vid Fjällgatan

 • Stopp 10: Fjällgatan 30: Beskriv Fogelströms skrivarrum och hur området har inspirerat hans släktsaga.
 • Stopp 11: Fjällvägen 34 – Stigbergets Borgarrum: Berätta om Anna Lindhagen och hennes betydelse för området.
 • Stopp 12: Lilla Erstagatan 6: Koppling till filmen om Lisbeth Salander och Jonas Gardells bostad.

B. Avslutning av lektionen

 • Summering: Sammanfatta viktiga historiska och kulturella insikter från vandringen.
 • Diskussion: Öppna upp för frågor och diskussion om deltagarnas intryck och reflektioner.
 • Reflektion: Uppmuntra deltagarna att reflektera över hur platsernas historia speglar samhällsutvecklingen och förändringar över tid.

C. Hemläxa

 • Skrivuppgift: Ge deltagarna en uppgift att skriva om en plats på Södermalm och dess historiska betydelse, inspirerade av dagens vandring.

D. Efterarbete

 • Feedback: Samla in feedback från deltagarna för att förbättra framtida lektioner.
 • Vidare utforskning: Ge resurser och tips för de som är intresserade av att fortsätta utforska Södermalm och dess historia.