Råmaterial till quiz för “Vandra Sussen – Mosebacke – Katarina kyrka. En lektion i fattigdomens historia”

Quiz-frågor för vandringen “Vandra Sussen – Mosebacke – Katarina kyrka. En lektion i fattigdomens historia”:

 1. Vad kallades Katarinahissen av lokalbefolkningen och varför? a) Stockholms Eiffeltorn, på grund av dess höjd. b) Katarinahissens Zeppelin, inspirerat av luftskeppen. c) Oscar II-hissen, efter invigningen av kungen. d) Mosebackes torn, på grund av dess placering.
 2. Vad var Katarinahissens ingenjör Knut Lindmarks bakgrund? a) Byggmästare av skyskrapor. b) Järnvägsbyggare i Argentina. c) Kapten på ett krigsskepp. d) Tunnelsprängare i Bergslagen.
 3. När öppnade Gondolen som restaurang och varför fick den sitt namn? a) 1935; inspirerat av Zeppelinarna. b) 1889; som en hyllning till Eiffeltornet. c) 2023; för att hedra Knut Lindmark. d) 1915; för att fira elektricitetens intåg.
 4. Vilken händelse drabbade den första Katarinahissen och vad var dess följd? a) Ångmaskinen exploderade 1898; fri fall för hisskorgen. b) Sänkningen av tornet 1889; skadade bron under. c) En onykter maskinist orsakade vattenbrist; strejkade hissen. d) En otät hisskorg 1915; ledde till en olycka vid nedförsbacke.
 5. Vad var syftet med den optiska telegrafen vid Fiskargatan? a) Att övervaka hamnaktiviteter. b) Att varna för bränder. c) Att förmedla militära signaler. d) Att skicka meddelanden till Dalarö.
 6. Vilken författare refereras till när det nämns “Stockholms Montmartre” kring Mosebacke? a) P.A. Fogelström. b) August Strindberg. c) Stieg Larsson. d) Astrid Lindgren.
 7. Vad hände 1911 i Hammarby sjö enligt historien om flickorna och Nils Sjögrens staty? a) En ballonguppstigning av kapten Rolla. b) En dramatisk dränkning av flickorna och Sjögren. c) En flyktförsök från fängelse med en ballong. d) En olycka med en av Dihlströmska arbetsinrättningens fångar.
 8. Vem bodde högst upp i Södra Teatern och bodde, åt och uppträdde där periodvis på 1920-talet? a) Thor Modéen. b) Stieg Larsson. c) Hasse & Tage. d) Greta Garbo.
 9. Vad var syftet med byggandet av vattentornet 1896 vid Fiskargatan? a) Att förbättra stadens utsikt. b) Att ge möjlighet till högre vattenförsörjning. c) Att hyra ut en takvåning till förmögna hyresgäster. d) Att ersätta den nedlagda optiska telegrafen.
 10. Vad kopplas Leif Lundblad, ägaren av Fiskargatan 9, till? a) Uppfinningen av bankomaten. b) Kriget mot Ryska imperiet. c) Stieg Larssons böcker. d) Tillverkning av glasögon.
 11. Vad hände med Katarina kyrka under pesten 1710-12 och branden 1723? a) Den blev en tillflyktsort för pestsmittade. b) Den användes som massgrav för pestoffer. c) Den överlevde båda händelserna oskadd. d) Endast stenmurarna stod kvar efter branden.
 12. Vilken svensktalande författare hyllas på Katarina kyrkogård som en del av “Stockholms Walk of Fame”? a) August Strindberg. b) Cornelis Vreeswijk. c) Greta Garbo. d) Lars Viwallius.