Avd onödigt vetande: Mest om änders sexliv

Även i Stockholms stad kan man på promenaden hitta en bäck med möjligen flirtande gräsänder – och bli nyfiken på att få veta mera. Och på nätet finns fina bilder på ett gräsandspar och en beskrivning av hur de parar sig:

Änderna bildar par på hösten, men under vintern är maken bara en stillsam kavaljer. Först på våren börjar det hända saker.

Detta par nickade och neg åt varandra några gånger, sedan inbjöd honan hannen att stiga upp. Han nöp tag i hennes nackfjädrar – bara de själva vet om det var ett kärleksbett eller bara ett sätt att hålla sej kvar.

Fortsätt läsa “Avd onödigt vetande: Mest om änders sexliv”

Husdrömmar i Gamla Enskede – Sveriges första trädgårdsstad

1904 köpte Stockholms stad Enskede Gård för att bygga ett mönstersamhälle för arbetare. Här kan man läsa mera om “Sveriges första trädgårdsstad” , där man planerade att bygga bland annat över 300 radhus. Den nya radhusidén var dock svårsåld, de gick inte ens att hyra ut. Tidningarna skrev:

Flyttar man ut på landet så väntar man sig annat än denna enfamiljskasern.

Det blev bara sex radhuslängor på Margaretavägen.

Fortsätt läsa “Husdrömmar i Gamla Enskede – Sveriges första trädgårdsstad”

Hygien – från omoraliska badhus via “Lort-Sverige” till “No Shower”.

hygien i zinkbalja

Det var först på 1940-talet som badrum började bli allt vanligare i Sverige – åtminstone i städerna. Dessförinnan skötte de flesta sin hygien genom att tvätta ansikte och händer, ibland bada i en balja i köket eller på gården. Och utedassen hade ofta flera hål i rad. Inget av det här var särskilt privat.

Fortsätt läsa “Hygien – från omoraliska badhus via “Lort-Sverige” till “No Shower”.”

Stockholmsäktenskap – ett tecken på att Stockholm var ett syndens näste. Eller?

Under 1800- talet fick Stockholm ge namn åt ”Stockholmsäktenskap” eller ”gifta på stockholmska”, det vi nu kallar samboförhållande. Det förekom inte bara i Stockholm, men där var det trots 1850-talets stränga syn på utomäktenskaplig sexualitet så vanligt att 45 procent av alla barn föddes utanför äktenskapet. Många ogifta gravida landsbygdsflickor kom också till staden för att ”obemärkt” föda sitt barn.

Stockholm blev känt som ett ”syndens näste”, där man kunde leva ihop utan alltför stor social kontroll. Och den sociala kontrollen bland släkten ute i byarna fanns förstås inte i storstan.

Fortsätt läsa “Stockholmsäktenskap – ett tecken på att Stockholm var ett syndens näste. Eller?”