Langare på Instagrams hinkkonton levererar till unga som inte får handla på systemet

Mer än var fjärde ungdom i Stockholmslänet har köpt ut sprit från langare på sociala medier. Ofta Instagram och Snapchat. Det är med råge länsrekord för riket. Svenska rikssnittet är 12 %.

Det gäller åldern 16-21, fast mest handlar det om unga 16-17 år som inte kan handla på annat sätt. Det förklarar att deras inköp det senaste året inskränker sig till 12 %. Langarna står med andra ord för barnens introduktion till starkvaror. (Statistiken avser inköp från privata Internetkonton, där etiketten langare är en fråga om definition).

Hur många föräldrar vet att deras barn gör affärer i kriminella kretsar? Några föräldrar larmar men misslyckas få Facebbook att stoppa näthandel med alkohol.

Andelen i procent som handlat alkohol av privatperson via sociala medier. Blå stapel: någon gång. Gröns stapel: de senaste 12 månaderna.

‘Enkäten från 5 000 svenska ungdomar redovisas i en rapport “Ungdomars alkoholanskaffning via social medier” från C.A.N. Visserligen svarade bara 15 % men trots det får man en bra bild av ungas alkoholvanor. De som handlar via sociala medier har en högre riskkonsumtion än andra jämnåriga.

På Instagram finns hundratals konton som säljer alkohol till ungdomar. Den som visar sig där där får snabbt ett antal erbjudanden. De kallas som slang hinkkonton.

C.A.N. står för Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *