Först butiksdöden, nu kontorsdöden. Med ökat distansarbete startar Ericsson slakt på lokalytor i Stockholm

Ericsson kommer att skära ner kontorsytorna radikalt. Kontoren i Stockholm byggs om till bokningsbara arbetsplatser, som på ett hotell. Hälften av de anställda ska jobba på distans, från 20 % före pandemin. Arbetsplatser står för 60 % av kontorsytorna. Den andelen ska ner till 20 % är målet.


Det kan man läsa i en ny rapport “Distansarbete och kostnader” från fackförbundet Sveriges Ingenjörer. Striden om de 87 miljarderna är underrubriken. För så mycket beräknas kontorens arbetsytor kosta i Sverige varje år.

Ericssonkontor i Kista, nedskärning bildlikt och bokstavligen

Följer företag och förvaltning Ericssons exempel blir det masslakt på kontorslokaler. För att inte tala om hur samhället kommer att förändras. Mindre resande på räls och vägar. Med halva veckan hemmajobb kan vi flytta längre ut i landsorten. Till wired cottage med bredband, eller snarare unwired med 5G.

Microsoft har krympt stockholmskontoret från 8 tusen kvadratmeter till 3. Skär ett företag med 300 anställda ner i Stockholm lika drastiskt som Ericsson kan det spara 18 miljoner kronor varje år. Kalkylen bygger på att det i detta län kostar en kontorsarbetsplats nästan 90 tusen kr/år. Snittet för landet är 44 tusen. Något mer, 52-54 tusen för länen Malmö, Uppsala och västra Götaland.

Klick till rapporten listar samtliga län

Det är i storstadsregionerna som arbetsgivarna har mest att vinna på distansjobb och nerskurna kontor. Att trängseln där är värst på vägar och allmänna kommunikationer förstärker trenden.

Utredningen lät konsulten WSP beräkna arbetsplatskostnaden (25 kvm inklusive biytor) för ett typiskt svenskt kontor. Med varmhyra+påslag och 100 kWh el per kvadratmeter. Totalt 62 375 kr/år per arbetsplats. Multiplicerat med 1,4 miljoner som kan distansjobba beräknas denna marknad till 87 miljarder kronor årligen.

Beräknad kostnad för enarbetsplats på ett typiskt svenskt kontor:

Krymps ytorna i samma takt som hos Ericsson kan man spara närmare hälften. För företag och förvaltning. Behövs större bostad vältras kostnader över på de anställda. Något som fackliga förhandlare får bita i.

Bidrar arbetsgivare till den anställdes ökade kostnader uppstår skatterättsliga problem. Trots att distansjobb – befriade från resor – är till fördel för miljön.

Ladda ner rapporten Distansarbete och kostnader.


/ Av Ingemar Lindmark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *