Framtidens bibliotek? Svaret finns i Kista

Allupplevelser, multimedia, medborgarkontor, mötesplats? Folkbiblioteken famlar efter en ny roll. 1998 fanns det 1500 bemannade kommunala bibliotek, idag bara ett tusental. Antalet utlånade böcker per år har minskat från cirka 80 miljoner till 50 miljoner samma tid. Ändå växer kostnaden, nu 450 kronor utslaget på varje svensk. Med eböcker på väg bli en gökunge i kommunala budgeten. Jag skrev runt sekelskiftet om framtidens bibliotek – … Fortsätt läsa Framtidens bibliotek? Svaret finns i Kista

Först butiksdöden, nu kontorsdöden. Med ökat distansarbete startar Ericsson slakt på lokalytor i Stockholm

Ericsson kommer att skära ner kontorsytorna radikalt. Kontoren i Stockholm byggs om till bokningsbara arbetsplatser, som på ett hotell. Hälften av de anställda ska jobba på distans, från 20 % före pandemin. Arbetsplatser står för 60 % av kontorsytorna. Den andelen ska ner till 20 % är målet. Det kan man läsa i en ny rapport “Distansarbete och kostnader” från fackförbundet Sveriges Ingenjörer. Striden om de 87 … Fortsätt läsa Först butiksdöden, nu kontorsdöden. Med ökat distansarbete startar Ericsson slakt på lokalytor i Stockholm

Pendlarströmmen vänder. Stockholms sovstäder blir livfulla “teamstäder”

Teamstäder. Så kallar Sweco förorter med flitiga distansjobbare i de stora städernas periferi. Nya rapporten heter Sveriges nya geografi. Åtta av tio kommuner som Sweco anser bäst lämpade för denna trend finns i Stockholms län. Danderyd toppar, följt av Lidingö och Täby. Distansarbete tog faret under pandemin. Tendensen väntas stå sig. 2020-21 innebar rekord för flytt från städernas centrala delar, främst till näraliggande kommuner. Den … Fortsätt läsa Pendlarströmmen vänder. Stockholms sovstäder blir livfulla “teamstäder”

Stockholmarna är noga synade i stadens nya medborgarenkät

Halvering av stockholmrnas resor med kollektiva transportmedel 2019-2020 En av tio cyklade till jobbet februari 2020, dubbelt så många som samma tid 2019 40 % stadens invånare distansjobbade minst tre av veckans dagar pandemiåret 2020 En av tio köper maten online. Samma gäller fyra av tio beträffande merparten av sällanköpsvaror Det är ett urval av fakta ur Stockholm stads medborgarenkät Miljö och miljövanor för 2020. … Fortsätt läsa Stockholmarna är noga synade i stadens nya medborgarenkät