Pendlarströmmen vänder. Stockholms sovstäder blir livfulla “teamstäder”

Teamstäder. Så kallar Sweco förorter med flitiga distansjobbare i de stora städernas periferi. Nya rapporten heter Sveriges nya geografi.

Åtta av tio kommuner som Sweco anser bäst lämpade för denna trend finns i Stockholms län. Danderyd toppar, följt av Lidingö och Täby.

Klicka till denna och fler tabeller

Distansarbete tog faret under pandemin. Tendensen väntas stå sig.

2020-21 innebar rekord för flytt från städernas centrala delar, främst till näraliggande kommuner. Den som jobbar halva veckan hemma kan bo billigare och ofta bättre en eller kanske två timmars pendling från arbetsgivarens kontor.

Pendlarströmmen reverserar. Sovstäder blir teamstäder, med folkligt liv också på dagtid. Med krav på kommunerna, både där och i citykärnan.

Sett till folkmängden är det kommuner ungefär 1 timmas pendling som har största flyttnettot. Trenden är särskilt tydlig i Stockholmsregionen.

Ladda ner rapporten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *