Stockholmarna är noga synade i stadens nya medborgarenkät

  • Halvering av stockholmrnas resor med kollektiva transportmedel 2019-2020
  • En av tio cyklade till jobbet februari 2020, dubbelt så många som samma tid 2019
  • 40 % stadens invånare distansjobbade minst tre av veckans dagar pandemiåret 2020
  • En av tio köper maten online. Samma gäller fyra av tio beträffande merparten av sällanköpsvaror

Det är ett urval av fakta ur Stockholm stads medborgarenkät Miljö och miljövanor för 2020.

Rapporten är ett eldorado för kalenderbitare. Ägna en kväll till läsning och du kan berika din konversation med åtskilligt vetande.

Vi får veta att sex av tio stockholmare ogillar hyrsparkcyklar. Endast två av tio är positiva. Tre av tio använder bilen minst tre dagar i veckan, mest förfritiden och handla mat.

Tre av tio stockholmare använder bil tre dagar i veckan eller mer. Den främsta anledningen till att stockholmarna använder bil är fritidsresor och inköp av dagligvaror. Pandemin har ändrat köpvanor enligt mätningen 2020. Nästan en av tio köper mesta livsmedlen över nätet. För sällanköpsvaror gäller fyra av tio.

Farsoten fick i september 2020 en tredjedel av stadens befolkning att jobba hemifrån minst tre av veckans dagar. Rensat från de som inte arbetar är andelen fyra av tio. Vanligast med distansjobb i city och södernärförort.

Stockholmarnas resvanor ändrades radikalt. Fyra av tio gjorde 2019 längsta resan till Europa (exklusive Norden). Ytterligare två av tio for till resten av världen. En tredjedel reste i Stockholmslänet.

2020 gjorde sju av tio samma resa i länet. Bara en fjärdedel reste då längsta utlandsresan utan för norden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *