Stockholms kommunikationer etta i internationell ranking

Stockholms kommunikationer står bäst rustade för att möta framtidens krav. Staden har gått upp som etta där stadens robusthet jämförs med 60 städer internationellt. Bakom rankingen 2021 Urban Mobility Readiness Index finns Oliver Wyman Forum i samarbete med universitetet UC Berkeley. Tungt i Stockholms vågskål ligger kvalitén avseende allmänna kommunikationer. Dessutom med aspekterna elektrifiering, cykelbanor och antal elbilar. Trängseln för tvåan San Francisco har minskat … Fortsätt läsa Stockholms kommunikationer etta i internationell ranking

Stockholmarna är noga synade i stadens nya medborgarenkät

Halvering av stockholmrnas resor med kollektiva transportmedel 2019-2020 En av tio cyklade till jobbet februari 2020, dubbelt så många som samma tid 2019 40 % stadens invånare distansjobbade minst tre av veckans dagar pandemiåret 2020 En av tio köper maten online. Samma gäller fyra av tio beträffande merparten av sällanköpsvaror Det är ett urval av fakta ur Stockholm stads medborgarenkät Miljö och miljövanor för 2020. … Fortsätt läsa Stockholmarna är noga synade i stadens nya medborgarenkät