Putin sänder kusliga ilningar genom Sverige. Men fossilfritt Europa kan knäcka ryssen

Putin har visat korten för ett imperium. Inte bara Ukraina utan också Baltikum och forna satellitländerna. Med Finland och Sverige som gisslan som påtryckning mot EU. Som i Stockholm väcker oro i maktens korridorer.

Med eller utan storkrig. Sanktioner är ett trubbigt vapen mot ett land med välfylld statskassa, med grepp på gaskranen dessutom. Risk finns för en stärkt axel till Kina med aptit på Taiwan.

Rysk BNP är inte större än vad som gäller för de nordiska länderna. Eller motsvarande 8 % av EUs BNP. Landet står starkt militärt men är en lilleputt i en ekonomisk kraftmätning.


Ekonomisk krigföring strategi på sikt

Efter ett ekonomiskt sammanbrott i Ryssland på 90-talet kom en tillväxt efter sekelskiftet. Men har stagnerat efter 2015, vilket märks i ryssarnas plånböcker.

En rysk man lever i snitt 61 år, en kvinna 73. Missbruk och infektionssjukdomar ses som en förklaring. Bara var tredje ryss är covidvaccinerad och dödligheten är hög. Folkmängden minskade en halv miljon 2020 och även 2021.

Nordstream mellan Viborg och Greifswald, en gång svenska städer. Källa Wikipeidia

40 % av EUs gasimport och en stor del av oljan kommer från Ryssland. Stängs gaskranarna i ett sanktionskrig är energiförsörjningen i Europa mycket sårbar. Stryps kranarna stegvis ökar priset, ryska ekonomin stärks och mer kan satsas på militär rustning. Som under 70-talets OPEC-kris för oljan.

Energiexporten är livsviktig för Ryssland – som har en svag industriproduktion och dras med stora samhällsproblem i övrigt. Långsiktigt leder de stängda kranarna till annan energiförsörjning i Europa. Ryssland svälts ekonomiskt som på 80-talet, kanske implodera som när Sovjetunionen kraschade.

EU behöver ett ekonomiskt undantagstillstånd för att forcera övergången till alternativ energi. För att strypa import av rysk gas och olja, helst före 2030. Inför utsikten av en ekonomisk kollaps kan en ekonomisk elit lockas till ett samarbete med väst för att utveckla rysk industri. Om man sparkar Putin och KGB-kompisarna. Som Jeltsin gjorde med Gorbi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *