Skyddsrummen hålls hemliga i Kista? Skyddsrumslagen till trots saknar ingångarna skyltar

I dessa dagar letar många fram häftet Om krisen och kriget kommer, som alla hushåll fick från MSB 2018. Ett av råden är att bunkra upp med mat, vatten och värme för en vecka – om en kris eller ett krig hotar. För att hitta till ett skyddsrum bör man redan nu leta upp var det finns. Om larmet Hesa Fredrik tjuter kan det vara försent.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap formulerar rekommendationen på detta sätt.

Men hur många hittar till ett skyddsrum? Vi testade med Kista av flera skäl. Stadsdelen har ett ledningscentrum som en fiende vill slå ut i ett krigs inledningsskede. Här finns nyckelpersoner med ansvar för IT och sårbar infrastruktur. Läxan lärde sig Kista då infrastrukturen havererade flera dygn 2001 och 2002.

Under nästan två dygn i mars 2001 lamslogs Kista och andra stadsdelar runt Järvafältet. Branden i en kulvert slog ut el, fjärrvärme, tele och datakablar. Trots att det var 5 grader plus frös många för pumparna i värmenäten stannade. Vattnet sinade i kranarna. Butikerna stängde.

Varm mat kunde inte tillagas. Brandkåren fick rycka ut för att släcka bränder efter grillar på balkongerna. 50 tusen anställda saknade el på kontoren. Vissa kom inte in för att kodlåsen gick i baklås. Folk packade bilarna för att fara till landet eller till bekanta. I maj 2002 brann ledningarna i samma tunnel viket resulterade i en ny blowout i Kista.

Kista fick i liten skala uppleva en situation som MSB varnar för i broschyren Om krisen och kriget kommer:

Mot den bakgrunden bör Kista vara den plats i Sverige som har landets bästa beredskap för kriser och krig. Även för skyddsrum så som sägs i anvisningarna från Myndighet för Samhällsskydd och Beredskap.


MSB-råd: hitta närmaste skyddsrum. Hur då?

Skyddsrummen har ett eftersatt underhåll. Skicket är svårt att bedöma. för den som inte är MSB-inspektör. Myndighetens problem att den inte från regeringen får pengar för kontroll, så som förutsätts i skyddsrumslagen.

Vi har därför vandrat i Kista med frågan: hur hittar man skyltar som vägleder till skyddsrummen? Så som krävs i skyddsrumslagen:

Resultatet är nedslående. Skyltar är endast uppsatta i enstaka fall, som här på Isafjordsgatan 30 C.

På Gullfossgatan strax intill syns inga skyltar. På Gullfossgatan 6 finns kontoret för Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI. Se Google Street View.

Skyddsrum finns i grannhuset, Gullfossgatan 3, fast utan skylt så som lagen kräver.


Kistabor hittar till skyddsrummet?

En av få skyltar för skyddsrum finns i ett HSB-hus nära kyrkan.

Det vanliga är att skyltar saknas i Kistas HSB-område. “Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylt” sägs i MSB-broschyren “Om krisen eller kriget kommer”. Är informationen vilseledande äventyras tilliten till myndigheten i sin helhet.

“Hej Ingemar! Skyddsrummen finns i våra garage. De inspekteras regelbundet och uppfyller alla krav i dagsläget”. Det svaret gav en representant för en bostadsförening som svar på frågan var ingångarna till skyddsrummen finns.

I e bostadsrättsförening är de boende ägare. Det finns brister i styrelsernas information till dessa delägare. T ex svara på frågan vem i området som är skyddsrumsansvarig. Eller var pärmen finns med instruktion hur ett skyddsrum ställs i ordning inom 48 timmar.

Ansvariga hemlighåller naturligtvis inte medvetet information hur man tar sig till skyddsrummen. Snarare handlar det om en rädsla för att oroa de boende i husen.

I skyddsrumslagen sägs att fastighetsägaren skall underhålla skyddsrum så att funktionen bibehålles. Det skall kontrolleras av MSBs besiktingsmän. I protokollen skall brister redovisas. Det gäller också tillgänglighet och skyltning.

Ur lagen om skyddsrum

Att en så tydlig anvisning som rör en skylt inte efterlevs väcker en undran hur reglerna för inspektion efterlevs i övrigt. Om de inspekteras alls.

MSB har inspekterat uppemot ett tusental skyddsrum varje år. Resurserna räcker inte för fler. Det krävs en mansålder år för att syna alla. Med mer pengar i myndighetens budget hinner man kanske med dubbla antalet . Men långt ifrån det stipulerade kravet. 2020 gjorde MSB inga kontroller alls


Myntet har en framsida

Hav tröst. Det finns en hjälpreda för den som på nätet hittar till Skyddsrumskartan, publicerad av MSB. Skriv gatunamnet, klicka på markören och verktyget levererar uppgifter, inte bara om detta skyddsrum utan också till andra i omgivningen.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *