Söndagsläsning 1924: Den nya gymnastiken på väg till Stockholm!

Redan 1904 hade dansken Jørgen Peter Müller publicerat “Mitt System”, som småningom trycktes i 1.500.000 exemplar på 25 språk – och skapade Müller-feber även i Stockholm. Även feta herrar med punschnacke och mage samt korpulenta damer trodde sig här ha funnit Columbi ägg för hälsa och spänstighet: “Sun, water and air”.

Müller hade som barn varit svag och sjuklig, och blev med tiden en entusiastisk ivrare för gymnastik och friluftsliv, mest känd just för “Mitt system”: Gymnastiska övningar att varje dag utföras i hemmet vid öppet fönster av människor med så lite kläder som möjligt, och avslutas med kalldusch.

Boken kom i en tid när de viktorianskt fostrade inte tittade ens på sin egen kropp, som de omsorgsfullt stängde in i korsetter och höga kragar. Müller däremot visade upp alla sina 190 cm iförd endast ett litet ländtyg när han demonstrerade sina övningar. (Bild My System från Wikimedia Commons (CC BY 4.0) ).

Müller, J. P, CC0, via Wikimedia Commons

Under flera av sina föreläsningar klädde han av sig för att visa en chockerad publik sin vältränade kropp och djupa solbränna. Och under första världskriget blev Müllers system obligatoriskt i den brittiska armén – även i skyttegravarna.

Även sedan den stockholmska Müller-feber lagt sig fortsatte han oförtrutet sin verksamhet, startade ett Londoninstitut, bytte efternamnets ü till u, och vässade sitt budskap.

1924 hade kapten J P Jespersen övertagit ensamrätten för Skandinavien för det nya systemet, som istället för 15 minuter endast krävde 5 minuter varje morgon. Den förkortade tiden bedömdes vara viktig för att få med även kroppsligt lata individer. I Köpenhamn hade 2 – 3000 personer redan gått igenom Mullerinstitutet och nu var det meningen att Stockholm skulle få en egen “hygienisk skola”.

I Mullersystemet gymnastiserade man igenom hela kroppen medan andningsrörelserna masserade de vitala organen hjärta, lungor och matsmältningsorgan. I den avslutande avrivningen och frotteringen fick även huden sin vård. Det var dock viktigt att följa reglerna: Den djupa inandningen måste åtföljas av motsvarande djupa utandning, annars blev kroppens avfallsprodukter kvar och orsakade långsam och kronisk förgiftning.

Men man måste ta det varligt: inte plötsligt börja dagen med att slå upp fönstret på vid gavel – åtminstone inte på vintern. Istället borde man börja med en centimeterbred springa, vilken sedan vidgades en centimeter varannan vecka.

De fem första rörelserna görs i långsamt tempo.

Rörelse 1: Lyft under inandning det utsträckta benet framåt så högt som möjligt och sänk det. Gör samma rörelse med det andra benet, under utandning. För därefter, under inandning, det ena benet utåt, och gör likadant med det andra, nu under utandning. Slutligen görs samma procedur med benföring bakåt.

Allt utförs två gånger, sammanlagt sex andetag.

Rörelse 2: Böj under inandning kroppen långsamt bakåt med händerna knutna över huvudet, sedan, under utandning, hastigt framåt-nedåt-böj med sträckta armar. Förbli i den ställningen tills luften är slut, börja sen från början. Rörelsen upprepas tills man tagit sex djupa andetag.

Rörelse 3: En sex gånger upprepad dubbelsidig kroppsböjning. Detta stärker ömsevis höger och vänster lunga.

Rörelse 4 sägs vara ett ofelbart medel mot förstoppning: Vrid överkroppen långsamt ömsevis åt höger och vänster. Huvudet vrids så mycket det går. Upprepas sex gånger med sex djupa andetag

Rörelse 5: Sex gånger upprepad hastig knäböjning med framsträckta armar, och hela foten i golvet: ingen tåhävning. Upprepas sex gånger med sex djupa andetag.

Rörelserna 6 – 10 är motionsövningar och görs hastigt. Efter varje motionsrörelse tas två djupa andetag, varvid luften pressar ut ur lungorna med hjälp av händerna.

Rörelse 6: Med framsträckta armar slår man omväxlande höger och vänster ben framåt-uppåt så högt man kan och så många gånger som möjligt under loppet av ett djupt andetag. Därefter förs armarna åt sidan i axelhöjd och benen lyfts högt åt sidan så många gånger som möjligt under en djup andning. Sedan kastas benen ömsevis hastigt bakåt medan man gör höfter fäst, två långa andetag i sträck.

Liksom alla de följande rörelserna görs rörelsen under loppet av fyra djupa andetag.

Rörelse 7: Kasta hastigt kroppen framåt och bakåt.

Rörelse 8: Böj kroppen åt sidan med ena armen sträckt nedåt, den andra böjd mot armhålan. Upprepa åt båda hållen.

Rörelse 9: Vrid kroppen hastigt åt båda hållen – som i rörelse 4, men nu med ansiktet vänt framåt.

Rörelse 10: Lyft hastigt ett ben i taget omväxlande bakåt, med hälen mot sätet, och framåt, med lyft knä och sträckt vrist.

Efter gymnastiken följde kall avrivning. I enkla hem kan detta göras med ett handfat vatten, tvättvante och handduk: Träd den våta tvättvanten på höger arm, gnid vänster arm och skuldra åtta gånger, därefter vänster sida och höft på framsidan, samt med avigsidan av handen på högersida och rygg, sammantaget 15-20 dubbelgnidningar. Sedan tas vanten av, vrides ur i en annan pyts samt doppas i friskt vatten. Och samma sak upprepas på vänster sida.

Därefter sätts vanten åter på vänster hand, vänster ben sträcks fram, med rakt knä (samtidigt en balansövning), varpå hela benet gnids 15-20 gånger, och foten tvättas – även mellan tårna! Samma sak med andra benet och foten. Det hela avslutas med några frotteringsövningar enligt “Mitt system”.

Småningom bör man klara av hela proceduren på 5 minuter.

Kapten Jespersen sammanfattar:

Om alla ägnade sin kropp dessa minuter dagligen skulle inte så många halvfriska människor klaga över smärta, trötthet, sömnlöshet, nervositet. Den annalkande ålderdomsstyvheten och därmed följande krämpor kunde skjutas upp.

Det gäller bara att övervinna sin slöhet. Då stärks inte bara hälsan utan även karaktären, och vi skulle inte ha så många tjuvar i samhället. Främst måste barnens viljestyrka och karaktär danas.

Bättre gåvor än sunda vanor och en sund fysik kan vi inte ge våra barn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *