Fallet Macchiarini 2016: Karolinska institutet hela havet stormar

Anders Hmsten

Avgå Anders Hamsten. Inte så få kräver KI-rektorns huvud på ett fat. Styrelseordföranden Lars Leijonborg drar åt snaran med krav på en oberoende utredning. Hamsten har ett och annat att förklara om mörkläggningen av Macchiariniskandalen.

– Han kommer att fortsätta som rektor medan utredningen pågår, säger ordföranden Lars Leijonborg.

Men sedan ….?

Och vem utreder Lars Leijonborg?

Harriet Wallberg Henriksson.

Men det var inte Hamsten som anställde den så kallade stjärnkirurgen. Det gjorde rektorn han ersatte 2004, Harriet Wallberg-Henriksson.


Kolla inte betygen för då spricker sökanden

– Det fanns en betydande och mycket allvarlig kritik från fakulteten i Florens. Både om professionell och akademisk oredlighet, uppgav Karolinska sjukhusets professor Lars Lundell för STV Uppdrag GranskningJag fick uppfattningen att de inte reagerade alls fortsätter kirurgprofessorn. I princip fick jag ett oklart om ”Jag hör vad du säger”.

I varje fall borde man lusläst Macchiarinis CV. Hade han varit en riktig professor på en akademisk fakultet i Hannover, som han påstod? Och hade han en master i biostatistik från ett amerikanskt universitet? Först efter Vanity Fair solochvårartikel 2015 visade det sig att han då bara var adjungerad professor på ett kommunalt sjukhus. Mastern sjönk ihop till en statistikkurs.

– … hajpen kring stamceller, många människor tror på vadsomhelst när ordet stamceller dyker upp, det är det som är vilseledande. Det är också vilseledande att personer som gör den här typen av ingrepp vet hur man skriver en uppsats. Rallarsvingen delades ut av belgiske professorn   Peirre Delaere i SVT Uppdrag granskning i maj 2015.

700 kliniker världen över botar med stamceller, från autism till diabetes. Att tillverka kroppsliga reservdelar med ”3D-skrivare” är en vision för KI, som ligger i framkant inom stamcellsforskning.


Karolinska institutet hela havet stormar
KI ska bli Europas biomedicinska centrum” proklamerade Wallberg-Henriksson då hon satte sig på rektorsstolen 2004. Hon byggde vidare på kommersen med företa som hennes föregångare Hans Wigzell. Inte olikt värvning av fotbollsspelare ville man rekrytera stjärnforskare. KI hade på ett par decennier gått samma väg som sin Solnakusin AIK, från en ideellt inriktad verksamhet till kommersiella allianser.

En professor vid institutet, Johan Thyberg, gav 2010 ut boken Vård till salu . I USA finns regler att universitet inte blir för hårt bundna till företag – men så icke Sverige skriver han. Som exempel tar Johan Thyberg förre rektorn Hans Wigzell och dåvarande rektorn Wallberg Henriksson, som hade världspatent ihop med Biovitrum AB – och som hon lät flytta in på Karolinskas område i Solna. Så Macchiarinis egen business låg honom knappast i fatet.

Det bekymmersamma 2010 var att Karolinska just då förlorade rätten att hjärttransplantera till Göteborg och Lund. KI:s tunga partner Astra Zeneca sparkade forskarna i Lund och snart också i Södertälje. Tidigare var det Pharmacia. KI fick ekonomiska problem och fick göra sig av med folk. Lärosätet sjönk i världsrankingen från plats 46 år 2003 till 51 2008.

2010 rådde mer eller mindre inbördeskrig på KI. Power struggle hits Swedish institute skrev tidningen Nature. 12 toppforskare skåpade ut despotiska Wallberg Henriksson med ett öppet brev i DN Debatt. Med tyngd för tio av dessa satt i Nobelkommittén.

KI skulle vässas med en linjeorganisation och extra forskningsmiljoner till ett 50-tal spjutspetsprofessorer – så att de andra blev sura. Forskningsdekanen Karl Tryggvasson sparkades av rektorn och ersattes av professor David Ingvar, som bara satt till 2012. Antagligen för att han misslyckades forska kring healing och annan ovetenskaplig medicin med de 50 miljoner man fått från svenskamerikanskan Barbro Osher.


Magiske Macchiarini skulle röra om i KI:s häxkittel

2008 överraskade Paolo Macchiarini forskarvärlden. Han lyckades då – med lyckat resultat för två patienter – sätta in donerade strupar dopade med deras egna stamceller. Blodkärl och slemhinna växte tydligen på broskskelettet, som innan rensats på vävnad. Ryktet spreds över världen spreds om stjärnkirurgen, som var erkänt flyhänt med skalpellen och tycktes ha övernaturliga krafter.

Claudia Castillo från Colombia. Fick en donerad strupe insatt av Macchiarin i Barcelona 2008. Kicka till inbäddad bild/artikel,


Nobelförsamlingen väljer pristagare lika lättsinnigt?

Paolo är stamcellernas Zlatan tyckte man på Karolinska. Ett antal forskare skrev i juni 2010 till rekryteringsutskottet att Macchiarini behövdes på KI som ”den absolut ledande forskaren” inom sitt område.

Urban Lendahl

Hårdast lobbade professor Urban Lendahl som tillsammans med rektor Wallberg-Henriksson och blivande rektor Anders Hamdal satt i KI:s nobelförsamling. (Även där klantade de, för nyheten om årets medicinpristagare läckte ut i förväg).

Kolla inte en bra story för då spricker den. Det gamla journalistskämtet gör sig påmint för man kollade  inte stjärnkirurgen. Hade hans CV spruckit hade någon annan fått jobbet.  Macchiarini anklagades i Italien  för att kräva runt en miljon kronor av patienter om de ville få förtur i operationskön. Beskyllningen om mutor rundade tre forskare på Karolinska . I september 2010 bad de en lokal politiker i Florens skriva ett rekommendationsbrev. Vilket kirurgens supporter snällt gjorde.  Paolo fick tjänsten som gästprofessor på Karolinska Institutet i slutet på året.

Vid årsskiftet skrev gästprofessorns tillskyndare på Karolinska sjukhuset att det borde gå att rekrytera patienter i Sverige och på lite längre sikt även i Europa. Helst inom tre månader. Kort efter ordnades svenskt läkarleg så att han fick operera på sjukhuset. Frågan är om det främst var Macchiarini eller Karolinskas företrädare som hoppade över de djurförsök som krävs.

Det krävdes lov från etikprövningsnämnden på KI för att som forskning få skära i folk, vilket man utan djurförsök inte skulle få. Byter KI-forskarna vit rock och opererar på sjukhuset är det fritt fram om patienten är döende och det inte finns bättre alternativ. Trodde man. Att det även för innovativ vård (sid 2326), på engelska compassionate use, krävs tillstånd, både från patienten och en oberoende instans, struntade man i.

Prepareringen ses som läkemedel och kräver därför lov från Läkemedelsverket. Det glömde man, så verket har polisanmält. På samma sätt som Vetenskapsrådet betraktar Inspektionen för vård och  omsorg operationerna som forskning. De har därför anmält för brott mot etikprovningslagen.

Fast det är knappast troligt att vi får se polis leda ut professorer och nobelförsamlingsledamöter från Karolinska och förpassa sällskapet till Kronobergshäktet.


Från tillsynen på UKÄ hörs inte ett knyst

Under ledning av biträdande universitetskanslern inspekterade UKÄ Karolinska Institutet i maj 2015. Handläggningen av studentärenden granskades, mestadels med bra omdömen.

Men varför synas inte missförhållanden knutna till fallet Macchirini? Konspirativt lagda kan tro att beror på att universitetskanslern Wallberg Henriksson var rektor på KI 2004-20013. Han anställde kirurgen och var chef då han satte in plaststruparna. Visserligen på Karolinska sjukhuset men de flesta tycks anse att det handlade om forskning och inte sjukhusvård.

UKÄ är tillsynsmyndighet för KI. Det är fritt fram för vem som helst att anmäla men så vitt känt har ingen gjort det. Extra pikant är att Wallberg Henriksson leder en statlig utredning för kvalitetssäkring på lärosätena.

Till kanslerns försvar bör sägas att förre utbildningsminister Björklunds regleringsbrev inte är lätt att tolka. Högskolelagen ska följas på lärosätena, med kvalitetssäkrad och effektiv skötsel. Dessutom främja chefsutvecklingen. Mot den bakgrunden är kanslerns passivitet i fallet Macchiarini svår att förstå.

Högskolestyrelsens sammansättning och uppgifter ingår däremot inte i uppdraget. Karolinska Institutet drivs numera som ett internationellt storföretag med spjutspetskompetenser.

Dan Andersson, pensionerad ekonom från LO. Ledamot i KI konsistorium. Klicka till inbäddad bild.

Men tillsättning i KI-styrelsen verkar mer vara belöningar för lång och trogen tjänst i olika intressegrupperingar, inavlat svenskt. Sparkar regeringen styrelsen/konsistoriet för försumlighet – då  kan den försvar säga att man inte har det rätta kunnandet.

/ Av Ingemar Lindmark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *