Allmänna Barnhuset

Barnhusbarn: 1924 började Nils Gotthard från Allmänna barnhuset söka sin mamma

Nils Gotthard var bara 12 dagar gammal när han 1903 lämnades in på Allmänna Barnhuset vid Norrtullsgatan i Stockholm. Därifrån utackorderades han några månader senare som fosterbarn till en familj på landet. Som vuxen skrev han flera gånger till Allmänna barnhuset för att försöka hitta sin biologiska mamma. Till slut lyckades han.

Till Allmänna barnhuset lämnades många barn med ogifta och fattiga mammor som inte hade möjlighet att ta hand om dem. I registret anges Nils Gotthards mamma först som “okänd”. Från slutet av 1700-talet till en bit in på 1900-talet var det nämligen möjligt för båda föräldrarna att vara anonyma. Lagen tillkom för att förhindra mord på oönskade spädbarn i en tid då det var mycket skamligt att vara ogift mor.

Från Allmänna barnhuset skulle barnen utackorderas, helst till familjer på landet. Fosterhemmen fick betalt för att ha hand om barnen och Barnhuset fortsatte att ha ansvar för dem tills de var 14 år. Alla anteckningar om barnen skrevs in i så kallade barnrullor.

I Stadsarkivets rullor kan man läsa:

No 3287 Nils Gotthard Eklund (*efter fosterföräldrarna)
född den 16 augusti, döpt den 27 i Katarina församling.
Intagen i Barnhuset den 28 augusti 1903 mot 500 kronor.
Moder: okänd (ändrat till “og(ift) Gerda Amalia Gustafsson f 11/2 1882”),

Ur Stockholms Stadsarkiv

Längre ner noteras om modern: “Sedermera gift med stationskarlsförman Per Brodin, år 1926 boende Åskådaren 7, Ljungarums förs, Jönköping.”

Bland anteckningarna från de följande årens inspektioner kan man bland annat läsa:

  • 1909: Djärv och duktig gosse,
  • 1912: Gossen frisk men blek.
  • 1914: Gossen pigg och livlig men liten och spenslig.
  • 1915: Hemmet endast 1 rum – torftigt. Gossen vårdas dock kärleksfullt o efter bästa förrmåga, är frisk o duktig.
  • 1916: Ff (fosterföräldrarna?) gamla och fattiga.
  • 1917: Gossen genomgått skolan och har lättare plats hos bonde i Hjälsta.

I början av 1924 när När Nils Gotthard blivit 20 år skrev han till Allmänna barnhuset och bad om hjälp att hitta sina biologiska föräldrar.

Uppsala den 3/1-1924
Till intendentexpeditionen.
Nr 3287 Nils Gotthard, 16/8 1903

Undertecknad beder vördsamt, om det är möjligt att få några upplysningar om mina egentliga eller köttsliga föräldrar.

Nils Gotthard hoppades få veta åtminstone om föräldrarna levde eller var döda, särskilt modern. Han var nu helt ensam i livet, “förutom mina fosterföräldrar och dito syster och dom är ju högt ålderstigna”, och tacksam för varje spår åtminstone från modern, som ju funnits i Katarina församling. Undertecknat:

Högaktningsfullt
under adress Wpl. No 223 Eklund
1.Batteriet A.5.
Uppsala

Han fick tydligen hjälp med att hitta sin mor, för i augusti samma år skrev han ytterligare ett brev:

Till Chefen för Intendentexpeditionen vid Allmänna Barnhuset i Stockholm. Undertecknad får härmed framföra ett tack för de upplysningar jag har mottagit betr. min moder.

I brevet berättar Nils Gotthard att han åkt till Stockholm för att hitta spår efter sin mamma. Han hade både besökt det hus där han fått uppgift om att hon bott (Södermannag. 56 n.b.t.h) och rotemansexpeditionen, som hade hand om folkbokföringen, men utan resultat.

Husvärden visste ingenting och ingen av dem som nu bodde på adressen hade funnits där 1903. Och rotemansexpeditionen hade tyvärr hunnit stänga innan han hann dit. Han hade även tänkt besöka Allmänna Barnhuset, men det hanns inte heller med, det var därför han istället skrev.

Jag är för närvarande anställd som jordbruksarbetare, och utan hem, ty min fostermoder är för många månader sedan död.
Svar motses med tacksamhet av mig barnhusbarnet Nr 3287 Nils Gotthard.
Under adress: ”Obs. ändrad.”
Nils G. Eklund, Backgården. Ågersta Löth. Grillby

I februari 1927 hade Nils Gotthard till slut fått brev från sin mamma och skriver till ”farbror Bergman” på Allmänna barnhuset för att be om råd. Han tycker det verkar som om mamman hade svårt att träffas och funderar över orsaken och hur han själv ska göra.

Ågersta den 23/2 1927
Bästa farbror Bergman!
Nu ska jag överraska farbror riktigt! Jag har fått brev från min moder. Få se vad farbror säger om det? Jag skickar brevet med för att farbror skall få se det, men farbror kan vara snell och skicka det tillbaka då farbror skriver till mig.

Hon skriver att det skulle vara roligt att få träffa och tala med mig, men hon tycks ha svårt att uppge något skäl, varför hon skulle resa. Hon fruktar möjligen sin man? Han kanske inte vet om allt detta?
Jag tycker det låter som hon skulle ha det svårt. Och den adress hon nu uppgivit är ju inte densamma som förut. Hon har möjligen adressen ställt till någon vän?

Skall jag våga skriva vad jag vill till henne? Vad säger nu farbror om allt detta?

Jag tycker det var mycket roligt att få brev från min moder. För det har jag Farbror att tacka som har hjälpt mig så mycket. Svar motses med tacksamhet.
Tecknar vänligen: Nils G. Eklund
P.S.
Jag är fortfarande utan arbete. Anställning till Flottan tyckes också vara hopplöst nu.

1928 finns i den så kallade barnrullan från Allmänna barnhuset noterat att barnhusbarnet Nils Gotthard ”har besökt och sammanträffat med familjen”. Där finns också noterat att mamman har gift sig och bor i Jönköping. 1930 blev hon änka och året efter dog hon.

Nils Gotthard gifte sig 1948 och avled i december 1952 på Munksundsgatan 8 i Enskede.

Bilden högst upp: Allmänna barnhuset Norrtullsgatan
Blomberg, Anton (CC-BY) SSM Fa 50385 via Stockholmskällan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *