Brevet från barnhusbarn nr 11048 Carl Wilhelm Nyberg

1878 när Carl Wilhelm var 12 år skrev han ett brev till Allmänna barnhuset för att fråga efter sin biologiska mor Carolina Rosina, som han inte haft någon kontakt med sen han var två. Han blev intagen på Allmänna barnhuset i Stockholm när han var 11 dagar gammal, som “ambarn”: Istället för att betala tog hans mamma 8 månaders anställning som amma för sitt eget barn och ytterligare ett. Dessutom skötte ammorna diverse sysslor på hemmet, och troligen blev modern kvar där när sonen redan efter fyra månader flyttade för att bli fosterbarn hos torparen Fredrik Carlsson och hans hustru på gården Götheborg i Frötuna, nära Norrtälje.

Det var där han med mycket prydlig handstil (se bilden ovan) skrev sitt brev.

Barnhusbarnet Karl [han skrev själv sitt namn med K] Wilhelm Nyberg No 11,048 fattar pennan för att skrifva några rader till Herrarne/…/ mina fosterföräldrar äro fattiga men dock har jag god vård. Jag har ingen dag varit utan bröd, jag lefver i tukt och Herrans förmaning. Jag hade fyllt 6 år när jag började att gå i skolan och jag har gått i småskolan i fyra och ett halvt år och i Folkskolan 2 och ett halvt år.

Han berättar att han bland annat läser “utantill” katekes, biblisk historia, svensk historia och “Jordgrafi”, “innantill” läser han i Läseboken. Dessutom räknar han “50 Tabellen i Division i Decimalbråk”, skriver välskrivning och rättskrivning samt ritar i Ritbok.

Men han verkar bekymrad:

Jag kostar mina fosterföräldrar mycket penningar och jag går i högre afdelningen i sång 2 gånger i veckan men på slutet 4 gånger. Och jag har inte hört av min rätta mamma sedan jag var 2 år gammal. Jag önskar att få underrättelse om hon lefver eller är död och hennes namn är Karolina Rosina Nyberg.

Och jag ber Herrerna om Herrerna vill skänka mig en skärf till böcker och kläder men jag ber om ursägt efter min begäran.

I arkivet finns inte något svar på brevet till Barnhuset, men Carl Wilhelms mor hade också varit barnhusbarn och finns därför även hon i rullorna: Carolina Rosina Nyberg föddes den 24 april 1838 i Örebro av hushållerskan Maria Carolina Nyberg. Hon uppfostrades på Allmänna uppfostringsinrättningen i Örebro och fick underhåll från Allmänna barnhuset. Den 8 februari 1866 födde hon sonen Carl Wilhelm på Allmänna barnbördshuset i Stockholm, där han också döptes. Hon var då 28 år gammal och ogift, och lämnade in Carl Wilhelm på Allmänna barnhuset

Efter tolvåringens brev fick mor och son tydligen kontakt för i rotemansarkivet ser man att Carl Wilhelm vid 15 års ålder flyttade till sin biologiska mamma som då bodde i Pipers gränd på Kungsholmen, var gift med arbetskarlen Johannes Andersson och hade två döttrar och två söner samt två fosterbarn. I papperen står Carl Wilhelm sedan omväxlande som son och fosterbarn i familjen.

Barnhuset hade ansvaret för barnen tills de var 14 år. Vid 17 flyttade Carl Wilhelm hemifrån, och bodde sedan på olika adresser på Kungsholmen medan han jobbade som kakelarbetare och bageriarbetare.

Vad hände sen? Blidö sockens hembygdsförenings sida finns uppgifter om en Karl Wilhelm Nyberg, född just den 8 februari 1866 och bagare. Kan det vara samme man? I så fall gifte han sig med Anna Elvira Öhman och dog den 18 maj 1946 på Blidö.

Den 27 juli 2011 blev Carl/Karl Wilhelms brev till sin mor uppmärksammat i Radio Stockholm: “Tolvåring söker sin biologiska mor.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *