1895 för första gången i Stockholm: Den otroliga Miss Bentley, vars experiment trollbundit furstar

I november 1895 kallades Stockholms starkaste män till Musikaliska Akademien för att pröva sina krafter på scenen i vad som beskrevs som en sprakande men på vetenskapliga grunder genomförd föreställning. Det var den sensationella Miss Phyllis Bentley, som för första gången kom till Stockholm med sina märkliga demonstrationer av vad hon kallade “kraftens fördelning och tyngdpunktens förflyttning.”

Hon kom närmast från Köpenhamn och hade tidigare gjort succé och väckt beundran vid de flesta europeiska hov och hos nästan alla Europas monarker. Många av dem hade till och med på scenen mätt sina krafter med den 50 kg tunga, gracila damen – och fått se sig besegrade.

Bakom arrangemanget i Stockholm stod Bentleys släkting tankeläsaren Stuart Cumberland (1857 – 1922), som själv beskrev det han gjorde som “muskelavläsning” eller “Cumberlandism”.

I ett illustrerat programblad beskrivs Miss Bentleys framträdanden. Några exempel:

Miss Bentley höll en biljardkö med spetsen uppåt löst i handen medan den ene efter den andre försökte vända den så att spetsen kom mot golvet. Kronprinsen av Danmark och hertigen av Cumberland misslyckades, och när kejsaren av Ryssland använde sin kända jättestyrka böjde sig kön, men gick inte att vända. Det misslyckades även prins Georg av Grekland med, däremot lyckades han bryta av kön.

I det berömda experimentet med trästolen placerade sig tsaren, prins Georg av Grekland, kronprinsen av Danmark och hertigen av Cumblerland på samma stol, varefter Miss Bentley lade händerna på stolens sidor – och utan ringaste kraftansträngning lyfte både stol och furstligheter högt upp från golvet.

När tsaren däremot försökte lyfta Miss Bentley misslyckades han – medan han utan ringaste svårighet lyfte prinsessan av Wales.

Miss Bentley har själv i en artikel berättat om kungligheter hon träffat och kan beskriva på ett speciellt sätt – nämligen efter att ha testat deras styrka och vikt.

Miss Bentley skriver om “Monarchs and Muscle”: Jag hade hört mycket talas om hur stark tsarens var, att han exempelvis med en hand kunde böja en hästsko, och han var ivrig att testa sin styrka i mina experiment. Jag var dock lite nervös, eftersom jag även hört att han inte tog lätt på ett misslyckande. Men det visade sig inte finnas någon anledning till oro.

Han försökte lyfta mig – och misslyckades. Sedan förklarade jag principen om kraftens fördelning och tyngdpunktens förskjutning, varefter han utan problem lyfte prinsessan av Wales och tsarinnan, samt med viss ansträngning även prinsessan av Danmark, som var mera maskulint byggd.

Näst efter tsaren är seglarprinsen, George av Grekland och Danmark, den starkaste. Han är den ende som i sina ansträngningar lyckats bryta experimentets biljardkö i två delar – dock utan att få det att peka nedåt. Jag behöll den avbrutna kön för att på mina turnéer demonstrera prinsens styrka.

Det var denne unge viking som räddade livet på den blivande tsaren vid mordförsöket i Japan 1891 när en av de eskorterande japanska polismännen plötsligt riktade ett sabelhugg mot tronföljarens ansikte. Prins George lyckades dock med sin käpp parera ett andra slag, och räddade den blivande tsarens liv – även om denne fick ett ärr och resten av livet hade ständig huvudvärk.

Prins George 1890, okänd fotograf (CC BY-SA 4.0) via Wikimedia

Kronprinsen av Grekland är även han mycket stark, och kungen av Danmark trots sin ålder nästan lika stark som sina tre söner kronprinsen av Danmark, kungen av Grekland och prins Waldemar. Av övriga furstar var khediven av Egypten den ende som inte personligen deltog i testerna. Om han hade försökt hade han nämligen varit tvungen att lyckas, ty en orientalisk härskare måste alltid kunna göra vad ingen av hans undersåtar klarar av.

Miss Bentley avslutar:

Det finns inget övernaturligt i mina uppvisningar, jag använder inga trick och har inga s k magnetiska krafter. Allt handlar bara om den position jag intar och den vinkel i vilken köerna hålls, samt om männen i stolen är rätt balanserade.

I den första annonsen inför framträdandet i Stockholm presenterades Miss Bentley som en släkting till den kände tankeläsaren Stuart Cumberland, som skulle delta i dennes avskedsföreställningar.

Enligt DNs recension dagen efter gjorde hon emellertid betydligt större succé än Cumberland själv. Även här lyfte hon stolen med fyra herrar på – och lät två personer lägga sina händer under hennes. Då dessa intygade att de knappast märkte någon tryckning kände publikens jubel ej några gränser.

Det var helt enkelt märkvärdigt!

SvD skrev att den starka Miss Bentley väckte stor sensation och experimenten lyckades fullkomligt: “Den späda lilla missen lyfte med en enkel handrörelse fyra tunga herrar, medan hon kunde göra sin egen fjäderlätta gestalt så tung att kraftiga män misslyckades med att lyfta den.

“Föreställningen gavs för fullsatt salong. De sista seanserna äger rum i Musikaliska akademien i afton, och att döma av gårdagens stora efterfrågan på biljetter blir salen utan tvivel utsåld till sista plats.”

Det var till och med så många som ville se föreställningen att man tvingades ge en extraföreställning på eftermiddagen den 24 november. Men det var oåterkalleligen det sista uppträdande i Stockholm, eftersom de uppträdande redan samma kväll måste avresa till Kristiania.

Strax ovanför annonsen om Bentleys oåterkalleligen sista framträdande fanns en annons om Svea-Teaterns föreställning samma kväll. I ett av numren lovar iIlusionisten Robert Nordström att utföra “kraftfördelningsexperiment à la Bentleys experimenter”. Inte bara det, han utlovar också att efteråt förklara hur det hela gick till.

Det gick tydligen bra även för hr Nordström, för den 1 december gjorde han “på mångas begäran” om experimentet – inklusive den “nöjaktiga förklaringen”.

Robert Nordström verkar även ha avslöjat andra. I november 1888 exempelvis det amerikanska mediet Miss Fay som i juni – november det året i var i Stockholm för att inför publik uppvisa sina mediala förmågor.

Nordström genomförde samma konster som Miss Fay, utan att någon av hans kontrollanter upptäckte fusk, så att enligt DN ”den icke obetydliga kontingenten av spiritister, som fanns i salen, bleknade av häpnad över den ganska frodige unge mannens ’andebegåvning’”. Tills han förklarade hur han hade genomfört de olika tricken.

Det var enkelt, skriver DN – men berättar inte hur det gick till.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *